Shaving

Shaving eller rakning innebär en slätrakning. Om det är trimmning och ansning av skägget du önskar, se våra behandlingar under “Beard Grooming”

The Barber Turbo

Snabb trim och uppfräschning, eller rakning om så önskas.

Quick trim and freshening of the beard, or a close shave if you prefer.

Pris: fr 300 kr

The Barber Shave & Grooming

Varmt omslag, ansning och formning av skägget – anpassat efter dina önskemål. Linjen rakas för den perfekta definitionen. Avslutas med aftershave balm.

Warm towels and grooming of the beard – according to your wishes. The line will be shaved for the perfect definition. The treatment will be finished with aftershave balm.

Pris: fr 450 kr

The Barber Royal Shave

Rakningen börjar med en ansiktsrengöring, varma handduksomslag och applicering av rakolja och rakcreme. Rakningen sker i två omgångar. Först medhårs som följs av rakning mothårs, för att få det slätt och fint. Behandlingen avslutas med sval handduk och aftershave balm.

The shaving begins with a face cleance, warm towels and the application of shaving oil and shaving cream. The shave will be done in two rounds – first in the direction of the hairs, and then in the opposite direction of the hairs. This is done to make the shave smooth and nice. The treatment will be finished with a cool towel and aftershave balm.

Pris: fr 650 kr

Boka